Research Projects

List of research projects we are participating at:

Project nameIDSupervisor
Multimodálna interakcia človek-robot s využitím cloudových prostriedkovAPVVprof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
Výskum a vývoj automatizovanej validácie dát pre podnikové a Big Data systémy podporené AI (Artificial Intelligence) (STIMULY)Projekt priemyselného výskumuprof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
Inovácie prostredníctvom výskumu integrácie heterogénnych systémov IoT využívajúcich technológie Smart Active Cloud s vysokou úrovňou bezpečnosti. OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17
NFP313010 Q938 
Dr. Techn. Michal Ries
Výskum pokročilých metód inteligentného spracovania informácií (VYPOMIR)OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-09
313011T570 
prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
Výskum a vývoj softvérového riešenia s aplikáciou technológie blockchain v oblasti medzinárodnej železničnej a kontajnerovej prepravy tovaru. OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20
NFP313020V816
Dr. Techn. Michal Ries
Elektronické metódy odhaľovania neobvyklých obchodných operácií v prostredí obchodného styku.OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20
NFP313020W057
Dr. Techn. Michal Ries
ACCORD -Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and Innovation313021X329Dr. Techn. Michal Ries